Cleaning segment roller 2m

Cleaning segment roller 2m

Kod produkta:
3003544
Ovaj deo može da se primeni i za sledeće mašine:
  • Težina:
    3745900,00 Kg